Τοίχος

Η εξωτερική θερμομόνωση τοίχων επιτυγχάνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνει πολύ τα έξοδα για θέρμανση τον χειμώνα και για ψύξη το καλοκαίρι μέχρι 45% και απευθύνεται σε παλιά και νέα κτίρια κάθε είδους. Το θερμομονωτικό υλικό που επιλέγεται στην εξωτερική θερμομόνωση πρέπει να είναι απρόσβλητο από την υγρασία καθώς βρίσκεται ως τελευταία στρώση του τοίχου.

Ως το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό για την εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, προτιμάται η πολυουρεθάνη γιατί έχει 100% πρόσφυση στην επιφάνεια εφαρμογής ακόμα και αν αυτή είναι κάθετη. Με τη θερμομόνωση των τοίχων ολόκληρου του κτιρίου, υφιστάμενου ή νέου λύνεται καθολικά το πρόβλημα της έλλειψης θερμομόνωσης όλης της κατασκευής.

Η θερμομόνωση του κτιρίου με τη μέθοδο της πολυουρεθάνης παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως την ενιαία μόνωση χωρίς μικρά κενά που αφήνουν αναγκαστικά οι θερμομονωτικές πλάκες. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα με ψεκασμό απευθείας στον χώρο με ειδικό μηχάνημα υψηλής πίεσης σε νέα και υφιστάμενα κτίρια είτε πάνω στο δομικό υλικό  είτε στο υπάρχον υπόστρωμα του κτιρίου.

Επιτυγχάνει τέλεια πρόσφυση, προσφέροντας ενιαία επιφάνεια και αυξάνοντας τη μηχανική αντοχή οποιουδήποτε κάθετου, οριζόντιου, ή κεκλιμένου επιπέδου, δημιουργώντας πάντα μία ενιαία μονολιθική επιφάνεια στην τοιχοποιία χωρίς θερμικές γέφυρες, ενώσεις, αρμούς ή ραφές ακόμα και στις ενώσεις μεταξύ των διαφόρων δομικών υλικών. Η πολυουρεθάνη παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο αντιμετωπίζοντας άριστα τις συστολές-διαστολές του κτιρίου χωρίς ρηγματώσεις.

Το εξαιρετικό αποτέλεσμα της θερμομόνωσης είναι ο συνδυασμός των αξιόπιστων και τεχνολογικά πιο αναπτυγμένων θερμομονωτικών υλικών παγκοσμίως αλλά και του σωστού τρόπου εφαρμογής αυτών με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.