Ταράτσα

Η ταράτσα είναι εντελώς εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες και χρειάζεται κατάλληλη θερμομόνωση προκειμένου να λειτουργήσει σαν θερμική προστασία του κτιρίου και να εμποδίσει τις ανταλλαγές θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης η έλλειψη θερμομόνωσης σημαίνει πολύ κρύο τον χειμώνα και ανυπόφορη ζέστη το καλοκαίρι και είναι η κύρια αιτία για διάφορες φθορές στην οροφή, όπως σχηματισμοί κηλίδων υγρασίας και μούχλας.

Ο αφρός πολυουρεθάνης παρέχει άριστη μόνωση (θερμομόνωση - στεγανοποίηση - ηχομόνωση), δημιουργώντας παράλληλα μια συμπαγή επιφάνεια αυξάνοντας την μηχανική αντοχή της κατασκευής και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι έχει τον μικρότερο και συνεπώς τον καλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) από όλα τα μονωτικά υλικά που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες στη θερμοκρασία, άρα μονώνει επαρκώς τον χώρο με μικρότερο πάχος μόνωσης σε σχέση με άλλα μονωτικά υλικά.

Ο αφρός πολυουρεθάνης εφαρμόζεται με ψεκασμό απευθείας στον χώρο με ειδικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Η θερμομόνωση του κτιρίου με αυτή τη μέθοδο παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως την ενιαία μόνωση χωρίς μικρά κενά που αφήνουν αναγκαστικά οι θερμομονωτικές πλάκες. Η θερμομόνωση με πολυουρεθάνη μειώνει σημαντικά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου και συνεπώς ελαττώνει το κόστος θέρμανσης τον χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι.

Το εξαιρετικό αποτέλεσμα της θερμομόνωσης είναι ο συνδυασμός των αξιόπιστων και τεχνολογικά πιο αναπτυγμένων θερμομονωτικών υλικών παγκοσμίως αλλά και του σωστού τρόπου εφαρμογής αυτών με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.