ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η πολυουρεθάνη είναι μια μέθοδος με πάρα πολλές εφαρμογές και πολλές φορές είναι η λύση σε δύσκολες και πιο σπάνιες περιπτώσεις, όπως τη θερμομόνωση εκκλησίας. Η πολυουρεθάνη μονώνει χώρους που η προσπέλαση τους είναι δύσκολη και εφαρμόζεται με επιτυχία σε κάθετες, κοίλες, κυρτές και επιφάνειες με αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες.

Η θερμομόνωση μιας εκκλησίας με πολυουρεθάνη γίνεται ενιαία, χωρίς κενά και θερμικές γέφυρες. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η πολυουρεθάνη, εκτός από την θερμομόνωση προσφέρει στεγανοποίηση και ηχομόνωση στις εκκλησίες.  

Η πολυουρεθάνη εφαρμόζεται με ψεκασμό απευθείας στον χώρο με ειδικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. Η θερμομόνωση με πολυουρεθάνη μειώνει σημαντικά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας της εκκλησίας και συνεπώς ελαττώνει το κόστος θέρμανσης τον χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι. Η πολυουρεθάνη δεν πρέπει να παραμένει εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία γι' αυτό είναι απαραίτητη η κάλυψη της με ειδικά επαλειφόμενα υλικά ή πολυουρία.

Το εξαιρετικό αποτέλεσμα της θερμομόνωσης είναι ο συνδυασμός των αξιόπιστων και τεχνολογικά πιο αναπτυγμένων θερμομονωτικών υλικών παγκοσμίως αλλά και του σωστού τρόπου εφαρμογής αυτών με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.