Κιβώτιο (Container)

Η ευρεία χρήση των κιβωτίων (containers) ως αποθήκες, ψυγεία, σπίτια, καντίνες, τουαλέτες, στρατιωτικές καμπίνες κ.α. δημιουργούν την ανάγκη δημιουργίας μιας πλήρως μονωμένης κατασκευής.

Η θερμομόνωση των κιβωτίων (containers) με πολυουρεθάνη συστήνεται ανεπιφύλακτα καθώς εκτός από την θερμομόνωση παρουσιάζει ηχομόνωση και άριστη στεγανοποίηση λόγω της δομής της που αποτελείται από κλειστές κυψέλες. Η πολυουρεθάνη εφαρμόζεται με ψεκασμό επιτόπου στο έργο με ειδικό μηχάνημα υψηλής πίεσης εξωτερικά ή εσωτερικά αναλόγως τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Η εξωτερική θερμομόνωση επιτρέπει την εκμετάλλευση του πολύτιμου και  λιγοστού εσωτερικού χώρου του κιβωτίου (container). Η πολυουρεθάνη δεν πρέπει να μένει ποτέ εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες γι' αυτό καλύπτεται με ειδικά επαλειφόμενα υλικά ή πολυουρία στο χρώμα της αρεσκείας σας.

Η εσωτερική θερμομόνωση δεσμεύει αναγκαστικά κάποιον χώρο εσωτερικά του κιβωτίου (container) αλλά δεν είναι απαραίτητη η κάλυψη της πολυουρεθάνης γιατί δεν έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Για αισθητικούς λόγους, μπορεί φυσικά να επικαλυφθεί με ειδικά υλικά.

Το εξαιρετικό αποτέλεσμα της θερμομόνωσης είναι ο συνδυασμός των αξιόπιστων και τεχνολογικά πιο αναπτυγμένων θερμομονωτικών υλικών παγκοσμίως αλλά και του σωστού τρόπου εφαρμογής αυτών με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.