ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ (P-2049 EL)

Είναι υλικό δύο συστατικών ταχείας πήξης (5 δευτερόλεπτα) χωρίς αρμούς & ενώσεις και μας δίνει 100% στεγανότητα. Έχει πρόσφυση σε δομικά στοιχεία ανεξάρτητα από το είδος του υλικού (σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο κ.λ.π.) και εφαρμόζεται σε κάθε μορφή επιφάνειας (επίπεδη, καμπύλη, τεθλασμένη, λεία κ.λ.π.). Έχει πολύ μεγάλη ελαστικότητα 600%.

Έχει μεγάλες μηχανικές αντοχές καθώς και υψηλή αντίσταση σε χημικά, μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τέλεια και ισχυρή πρόσφυση σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες, μεγάλη ελαστικότητα και θερμική σταθερότητα (συστολή-διαστολή).

Εφαρμόζεται άμεσα με ψεκασμό απευθείας στον χώρο με ειδικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και το τελικό προϊόν είναι μια ελαστική επιφάνεια μεγάλων αντοχών σε φθορά, σε χημικά και γήρανση (μεγάλο προσδόκιμο ζωής).

Προτείνεται για χώρους που έχουν μεγάλη συστολή-διαστολή όπως τις μεταλλικές κατασκευές κ.λ.π.

Το εξαιρετικό αποτέλεσμα της στεγανοποίησης είναι ο συνδυασμός των αξιόπιστων και τεχνολογικά πιο αναπτυγμένων στεγανοποιητικών υλικών παγκοσμίως αλλά και του σωστού τρόπου εφαρμογής αυτών με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.