ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ (P-2049 EX)

Είναι υλικό δύο συστατικών ταχείας πήξης (5 δευτερόλεπτα) χωρίς αρμούς & ενώσεις και μας δίνει 100% στεγανότητα. Έχει πρόσφυση σε δομικά στοιχεία ανεξάρτητα από το είδος του υλικού (σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο κ.λ.π.) και εφαρμόζεται σε κάθε μορφή επιφάνειας (επίπεδη, καμπύλη, τεθλασμένη, λεία κ.λ.π.)

Εφαρμόζεται άμεσα με ψεκασμό απευθείας στον χώρο με ειδικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και το τελικό προϊόν είναι μια ελαστική επιφάνεια μεγάλων αντοχών σε φθορά, σε χημικά και γήρανση (μεγάλο προσδόκιμο ζωής). Προτείνεται για χώρους όπως Τοίχους, Δάπεδα κ.λ.π.

Το εξαιρετικό αποτέλεσμα της στεγανοποίησης είναι ο συνδυασμός των αξιόπιστων και τεχνολογικά πιο αναπτυγμένων στεγανωτικών υλικών παγκοσμίως αλλά και του σωστού τρόπου εφαρμογής αυτών με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.