Έγχυση

Ο αφρός πολυουρεθάνης εφαρμόζεται με έγχυση στο κενό που υπάρχει στο μέσο διπλής τοιχοποιίας. Έτσι επιτυγχάνεται άριστη μόνωση (θερμομόνωση – στεγανοποίηση – ηχομόνωση) υφιστάμενων κτισμάτων χωρίς να απαιτείται καθαίρεση δομικών στοιχείων και με τη λιγότερη δυνατή ενόχληση για τον χρήστη. Επίσης, δεν αυξάνονται οι εξωτερικές διαστάσεις των κτιρίων ούτε χάνεται χώρος εσωτερικά.

H θερμομόνωση με έγχυση αφρού πολυουρεθάνης δημιουργεί πλήρωση & δέσιμο της τοιχοποιίας χωρίς κενά, δημιουργώντας παράλληλα μια συμπαγή τοιχοποιία αυξάνοντας την μηχανική αντοχή της κατασκευής.

Το εξαιρετικό αποτέλεσμα της θερμομόνωσης είναι ο συνδυασμός των αξιόπιστων και τεχνολογικά πιο αναπτυγμένων θερμομονωτικών υλικών παγκοσμίως αλλά και του σωστού τρόπου εφαρμογής αυτών με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας.